Koniec remontów

KONIEC REMONTÓW – przynajmniej na jakiś czas.
I wreszcie po dłuższej przerwie znowu mogę zaprosić na moje masaże na Saskiej Kępie.
Więc zapraszam w nową przestrzeń, w nowe miejsce i w nowe masaże.